Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Černá stavba 

v ulici Na Fialce I., Praha - Řepy.

Aneb smutná pohádka o tom, že když požádáte úřad o pomoc, protože si myslíte, že platí zákon a právo, tak velmi rychle vystřízlivíte. Pokud si  myslíte, že úředník je placen z Vašich daní a měl by být Vám nápomocen, tak po jednání Stavebního úřadu Praha 17 velmi rychle pochopíte, že je placen z Vašich daní proto, aby Vás šikanoval.

A neváhá k tomu využít vlastní chybu z roku 1996, tedy z před 18ti let! Tehdy úřednice, nyní vedoucí SÚ Prahy 17 paní Kolářová při kolaudaci neporovnala dva výkresy: Geometrický plán a projektovou dokumentaci (ve které nebyla zakreslená změna z 2/1991 - rozšíření skladu) a tudíž jsou tyto dokumenty v rozporu.

V roce 2013 úřednice SÚ paní Šebová a Ing. Přibylová moje rozšíření sklepa jakoby náhodou objevují a toto je označeno jako černá stavba! Byl jsem donucen podat žádost o dodatečné stavební povolení!! I přesto, že jsem nechal zpracovat posudek od autorizovaného inženýra, dokazující, že sklep musel být postaven před kolaudací a bez mého sklepa bylo nemožné postavit sousední dům s tím samým sklepem! Výkres základů pro celou řadu RD, kde jasné, že sklep mají všechny domy. A sklep je zapsán i v katastru nemovitostí!! Dále letecký snímek z roku 1995, dal jsem udělat i pasport. Což je běžná forma uvedení dokumentace do souladu se skutečnosti po 18 letech! Ověřeno na několika stavebních úřadech osobně a dokonce i telefonicky na stavebním úřadě Prahy 17!

Ještě je potřebné dodat, že se jedná o řadové rodinné domy v  počtu 12, které mají stejnou dispozici a liší se pouze šířkou (6 nebo 4,8 m) a umístěním vstupu na zahradu. Výkresy jsou typizovanované  pouze bylo dáváno razítko na kopii výkresu. Všechny domy byly postaveny najednou. Sklad pod balkónem nelze postavit dodatečně, stavebně je to absolutní nesmysl, což vám potvrdí každý stavební inženýr, či dokonce student střední školy stavební! Ovšem kromě úředníce ze stavebního úřadu Prahy 17. Odbornost nade vše.

Ne, to nestačí!!

SÚ mě potřebuje zatlačit do kouta, abych neprudil s povolením terasy u souseda vietnamce. A také aby otupili moji námitku na vlhkost zdi z důvodu neodborně postavené černé stavby - vietnamské terasy. Takže v konečném důsledku já, na svoje náklady a pod nátlakem SÚ, odstraňuji chybu úřednice z roku 1996!

Úřednice, nyní již v pozici vedoucí SÚ sama o své chybě naprosto "nezaujatě a nepodjatě" rozhodla, že se nestala a vše je v pořádku! Prostě katastrofa. Mě to stojí čas a peníze, ale úředník má razítko! Velmi silně to zavání podjatostí a šikanou.

SÚ, jak se zdá, jedná ve shodě se zastupující osobou souseda - vietnamce, aby otupili moje argumetny a povolili černou stavbu terasy vietnamce, i když odporuje OTP a zákonu!

____________________________________________________________________

A smutný příběh pokračuje!

Píše se rok 2020 a událo se mnoho věcí!

Po několikanásobné cestě dokumentace tam zpět mezi stavebním úřadem, magistrátem a dokonce ministerstvem pro místní rozvoj, ke kterému se, a světe div se, odvolal se sám stavební úřad Prahy 17 ve prospěch černostavebníka Phonga a aniž by nám někdo něco oznámil, jsme skoro na konci!

Nejen že stavební úřad stavbu povolil, ale navíc dokázal s černostavebníkem Phongem prosadit do projektu ještě stěnu na hranici pozemku, postavenou přímo na společné hraniční stěně a v projektu ji nazývá předstěnou - stavební inženýři pozor!: to je nový termín pro stěnu na šikmé hraniční zdi na hranici pozemku. viz foto ve fotoalbu.

Dlouhodobá a usilovná práce stavebního úřadu Prahy 17 v součinnosti s černostavebníkem Phongem, absolutní ignorace mých námitek, nerespektování obecně technických podmínek pro výstavbu, stavebního zákona a občanského zákoníku (podle slov úřednice je občanský zákoník nezajímá, oni jsou stavební zákon) tedy vedla k tomuto:

Výsledek povolování černé stavby na hranici pozemku v řadové zástavbě po 9 letech: 

- černostavebník Phong má novou přístavbu nové terasy cca 10 m2

- čerstvý vzduch

- výhled na Prahu bez překážek od východu na jih a do mého talíře, prý má nárok na vylepšení bydlení (volná citace úřednice stavebního úřadu)

 

Já mám v řadové zástavbě, kde před 9 lety měli všichni stejné podmínky:

 

- výhled na kotníky souseda

- odpornou stěnu na hranici pozemku

- nulový čerstvý vzduch: moje klidová a odpočinková zóna se stala tunelem se stěnami z obou stran, prodění vzduchu je absolutně zastaveno

- slunce bylo nahrazeno bílou stěnou a střechou z umělé hmoty, odpadovou rourou a železnou konstrukcí, která není natřená a už rezaví, uchycením odpadu do hraniční zdi naprosto amatérským a diletantským způsobem, provedeno údajně stavební firmou...(kterou tam nikdo nikdy neviděl)

- klidová a odpočinková zóna je pouze na papíře, stala se dobrým odpadkovým košem pro Phonga

 

Co ještě lze udělat?

Poslat celý případ a postup stavebního úřadu na soud.

A to jsem udělal.

O výsledku budu informovat.

 

Píše se rok 2018:

Po 7 letech jsme opět na začátku a stavební úřad se vytrvale snaží povolit černou stavbu, která nejde povolit. (kdyby o šlo, tak taková přístavba už je dávno je povolena) 

Povolení terasy stavebním úřadem, následné zrušení dodatečného povolení magistrátem a máme rok 2016. A teď světe div se, co se děje!

Proti rozhodnutí magistrátu se odvolává nikoliv černostavebník, ale sám stavební úřad! Na základě zfalšovaného posudku na denní osvětlení (jak jinak nazvat třetí verzi posudku, který je opravován podle několikrát měněné projektové dokumentace a opravován tak, že již neobsahuje žádná vstupní data nutná pro výpočet, ale pouze výsledek s kladným vyjádřením, že černá stavba vyhovuje.) A na základě tohoto kusu papíru si úředník na magistrátu obratem sype popel na hlavu a žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o zrušení svého rozhodnutí o nepovolení černé stavby. To je nářez, co? celé to připomíná dokonale namazaný stroj s jedním cílem: povolit černou stavbu za každou cenu. To, že já jsem doložil posudky od autorizované společnosti a to jak na osvětlení (včetně geodetického zaměření), na vlhkost tak i na ztrátu soukromí nikoho nezajímá. Úřednice paní Přibylová tyto posudky bagatelizuje a pro ni nejsou směrodatné, protože tomu všemu rozumí líp a posudek od nějaké firmy, která si koupila nějaký program, je přece více než kulaté razítko. Pravda se nehodila pro dodatečné povolení.

1. nikdo Vám neřekl, že se odvolává a že spis posílá na Ministerstvo

2. 6 měsíců to leží na ministerstvu a jakmile jsem se začal pídit po spisu, najednou začala na ministerstvu horečná aktivita a během chvíle bylo magistrátu vyhověno

3. musel jsem se odvolat k rozkladové komisi paní ministryně a ta naštěstí rozhodnutí zrušila a poslala spis zpět na magistrát. Ten ovšem nelenil a poslal spis zpět na stavební úřad Prahy 17 k novému projednání(i když nikdo jeho předchozí rozhodnutí nezrušil).

4. Stavební úřad Prahy 17 opět v roce 2018, v dubnu stavbu povolil. Samozřejmě, že na základě téhož zfalšovaného posudku na osvětlení a v rozporu s několika paragrafy OTPP. Tak jsem se zase odvolal.

Mezitím je samozřejmě terasa v pohodě užívána, na můj pozemek se odhazují odpadky od návštěv, prohlížejí si můj obývák a zahradu. Prostě pohoda bydlení jak má být. A že nemám výhled na Prahu, který měly všechny domy v řadové zástavbě a soused vietnamec výhled má na můj úkor? Dle slov úřednice SÚ paní Šebové: on na to mám nárok! Směšné. A já mám nárok na co? Na výhled do sousedova zadku?

A další výmysl úředníků spolu s černostavebníkem: aby Vás na terase nerušil, tak ostavíme zeď do výšky 4 metry, a on na Vás nebude koukat! To je řešení. Z výhledu na Prahu a klidové zóny za domem máte kobku se stěnou do výše 4 metry a bez proudění vzduchu a bez slunce! Opravdu inteligentní řešení hodné 21. století a příklad práce úředníků v praxi, ve prospěch občana(ovšem pouze některého nebo snad je to ještě jinak?

 Proč to všechno začalo?

2011

Vietnamec se rozhodne postavit terasu aniž by se někoho ptal a samozřejmě načerno!

Černá stavba zastínila dům a sousední pozemek. Z obýváku udělala sklep bez slunce. Místo na oblohu koukáte do odpadu a odporné kovové konstrukce s polykarbonátem na střeše, která svým vzhledem a použitými materiály velmi připomíná vietnamský stánek na holešovické tržnici!

Vlhne vám dům, ztratili jste soukromí, máte zdevastovanou pohodu bydlení a hodnota vaší nemovitosti se snížila o desítky procent!

Máte tři znalecké posudky od soudních znalců plus oponentní posudek na výpočty, které hovoří proti stavbě a projektu na dodatečné povolení (který je, mimo jiné, dokonale účelově přizpůsoben povolení, aniž by odpovídal postavené černé stavbě!)! Stavba je bez problémů užívána, ale podle úřadu nedokončena!

Podle stavebního úřadu v Řepích je však vše v dokonalém pořádku a stavbu povolil. A to za celou dobu 1,5 roku nevytáhly úřednice při kontrolních prohlídkách ani jednou metr!!! Opravdu! Nekecám. 

Celý spis, aby terasa ve tvaru stánku z holešoviské tržnice mohla být povolena, má 17 stran zdůvodnění o tom, že žádný článek OTPP nebyl porušen! Což s přehledem vyvrací 4 znalecké posudky! Pro úřednice však nepodstatné.

Zde jsou komentáře z prohlídek a jednání (samozřejmě mimo zápis) úřednic stavebního úřadu (jak perličky ze žákovské knížky):

- řadový dům je panelák naležato, tady žádné soukromí není

- když vám vadí terasa, tak si sedněte do obýváku

- zlatej panelák

- ta střecha tam musí být tak vysoko, on by jinak neviděl (že já vidím do trubek je jaksi vedlejší)

- vy máte všechno povoleno? Kdo si chce stěžovat, tak by se měl napřed koukat na sebe

- jestli půjdete na magistrát a proti mně, tak si příště vezmu se sebou složku vašeho domu (a vzala!), pak obcházela kolem mého plotu a hledala se hůl na sousedovic psa

(několik dnů po mé stížnosti na magistrát následovala kontrolní prohlídka mého domu a náhodně objevené nedostatky)


Vyloženě "profesionální a nestranné jednání" s jediným cílem - povolit bez ohledu na cokoliv. O motivaci lze pouze spekulovat.


Rekapitulace událostí

Srpen 2011 - zahájení černé stavby

Září 2011 - požádal jsem stavební úřad o pomoc, pak následovala kontrola ze stavebního úřadu, zahájení řízení o odstranění stavby - zatím dobrý

Leden 2012 - přerušení řízení o odstranění černé stavby, zahájení řízení o dodatečném stavebním povolení, které je ihned přerušeno kvůli doplnění podkladů a odstranění vad projektu - už to není dobrý

Květen 2012 - zahájení řízení o dodatečném stavebním povolení, na 22.5.2012 stanoven termín kontrolní prohlídky na místě.

Červen 2012 - po šetření na místě a předložení mých námitek k dodatečnému povolení černé stavby, bylo řízení opět přerušeno do 19.8.2012. Úřad už má jasno. Povolíme to.

Prostě je třeba opravdu udělat vše pro to, aby stavební úřad mohl stavbu povolit. Je to jednoduší než ji dát hned odstranit.

Říjen 2012 - opět šetření na místě a opět bylo konstatováno, že projekt neodpovídá skutečnosti (dle pouhého oka!!, za 1 rok stavební úřad nevytáhl metr!). Opět dána stavebníkovi lhůta na odstranění vad projektu(14 dní) a poté, že proběhne další ústní jednání! Opak je pravdou, po cca 3 týdnech místo pozvání na ústní jednání přišlo usnesení, že máme 2 týdny na podání námitek a pak bude rozhodnuto (chápej jako stavba bude povolena). Během jednání se stavební úřad ovšem více zajímal o můj pozemek a můj dům, aby se něco našlo a mohlo se hodit v budoucnu proti nám.

Listopad 2012 - soused podal podnět na stavební úřad na kontrolu legálnosti staveb na mém pozemku!  

Únor 2013 - stavební úřad přišel kontrolovat můj dům a pozemek a opět světe div se - poprvé vytáhli metr a měřili a měřili tak, jak jsem je nikdy neviděl!!! Nepřijde Vám to jako spolčení? Hlavně něco najít, abychom mohli sousedovi zavřít pusu a stavbu povolit.

2013 - Stavební úřad Prahy 17 černou stavbu povolil, odvolal jsem se na magistrát a magistrát po 6 měsících povolení zrušil a poslal zpět.

2014 - vietnamec dostal opět od Stavebního úřadu čas 3 měsíce až do května, aby podal opět žádost na dodatečné povolení! A abych do terasy nekecal, tak dokonce navrhl do projektu zazdít pravou stranu až do stropu po zastřešení! On si udělá výhled a já mám být zavřen za stěnou. Uprostřed řadových rodinných domů Vám vietnamský spoluobčan nadiktuje, že nemáte nárok na slunce a výhled, protože on si postavil terasu. Za potlesku pracovnic stavebního úřadu Prahy 17! A za Vaše daně!

_____________________________________________________________________

Takže kruh se uzavřel: vy požádáte stavební úřad o pomoc, aby chránil Váš majetek, ale protože je jednoduší něco povolit než odstranit(nebo co v tom je?), tak se raději Stavební úřad nakonec spolčí s vietnamcem proti Vám a místo pomoci Vám, se snaží dělat vše proti!!

Pikantnost na závěr - vietnamci někdo dohodil zástupce - bývalou pracovnici stavebního úřadu v Praze xy, která dělá takové kšeftíky, ze kterých něco kápne. A při šetření na místě bylo velmi těžké si nevšimnout, že se všichni z úřadu s ní znají, i když se všemožně snažili to skrýt!

Projekt  pro dodatečné povolení černé stavby byl vypracován Ing. arch. Martinou Spurnou, je podepsán autorizovaným architektem pro pozemní stavby, členem České komory architektů a majitelem architektonického ateliéru - Ing. arch. Libor Tomsou! Každý kutil z receptáře by to ovšem asi nakreslil lépe. Ale nemůže, protože nemá razítko. A přitom není nic jednoduššího než něco nakreslit podle něčeho co už stojí. Nebo je nutné to nakreslit tak, aby to vyhovovalo normám? Skvělá reference na webové stránky pana architekta. Obchody se jen pohrnou!

Během zimy se z pergoly stala černá neprůhledná plocha, která zastíní vše od 8,30 hod! Celý sousední pozemek za domem včetně oken obytné místnosti!!! Na co je Vám v zimě slunce, že ano?

Začalo jaro a je nutné se rychle zabydlet(viz. foto) a Vy?  Vy si nemůžete dát ani v klidu kafe, protože nevíte kdy Vám do hrnku a talíře bude koukat ze tří metrů nad Vámi nějaká hlava. Prostě dokonalé soukromí!

Stavba jistě porušila několikrát Stavební zákon a Vyhlášku o obecně technických požadavcích v Praze č. 26/1999.

Shrnuto - za 1 rok a půl se nestalo vůbec nic. Ten kdo porušuje zákon - Phong - černostavebník - dostal tři několikaměsíční lhůty, aby vše zmanipuloval tak, aby stavební úřad mohl stavbu povolit!! Černostavebník Phong v klidu užívá černou stavbu a sousedi jsou za pitomce.

Na čí straně je tedy právo? Chrání poctivé lidi nebo ty, kteří si myslí, že si mohou dovolit cokoliv a tváří se, že jsou naprosto v právu a nevinní? A když mají něco vysvětlit, tak řeknou, že nerozumí - já neumět česky (po desítkách let v Česku)! A úřady na to skočí.